Testy krzepliwości krwi

Zaburzenia procesów krzepnięcia, czyli zwiększenie albo zmniejszenie krzepliwości, mogą mieć swoje źródło w: dysfunkcji śródbłonka

Krzepnięcie krwi

Krzepnięcie krwi jest ważnym dla życia procesem, który poprzez działanie specyficznych mechanizmów naprawczych umożliwia w razie uszkodzenia

Opadanie krwinek (odczyn Biernackiego, OB)

Rutynowym badaniem krwi jest oznaczenie szybkości opadania krwinek w próbce krwi, czyli odczyn opadania krwinek - odczyn Biernackiego (w skrócie:

Hematokryt (HCT)

Hematokrytem nazywamy podawaną w procentach wartość oznaczającą stosunek tzw. elementów upostaciowanych (morfotycznych) krwi, czyli

Badania krwi